Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Xem kích thước đầy đủ

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

$155.00

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD <h2><span style="font-size: 12pt; color: #003300;"><strong>Windows 8 Professional 64 bits</strong></span></h2> <p>Bộ phần mềm này được cấp phép theo hình thức OEM ( Original Equipment Manufacturer), tức là để cài đặt cho các máy tính mới hoặc dùng trong trường hợp các nhà lắp ráp máy tính mua về để cài sẵn trên phần cứng của họ trước khi bán ra.</p> <h3><span style="color: #003300; font-size: 10pt;">Đặc điểm của phần mềm này là:</span></h3> <p>Tiết kiệm chi phí nhất</p> <p>Chỉ hỗ trợ 64 bits</p> <p>Là phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh</p> <p>Phần mềm sống chết cùng với máy tính ( tức là khi máy tính hỏng thì khách hàng phải mua phần mềm mới chứ không tận dụng được phần mềm từ máy cũ)</p> <p>Đây là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng muốn tiết kiệm chi phí và muốn tuân thủ bản quyền ngay từ đầu.</p>
$155.00

Windows 8 Professional 64 bits

Bộ phần mềm này được cấp phép theo hình thức OEM ( Original Equipment Manufacturer), tức là để cài đặt cho các máy tính mới hoặc dùng trong trường hợp các nhà lắp ráp máy tính mua về để cài sẵn trên phần cứng của họ trước khi bán ra.

Đặc điểm của phần mềm này là:

Tiết kiệm chi phí nhất

Chỉ hỗ trợ 64 bits

Là phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh

Phần mềm sống chết cùng với máy tính ( tức là khi máy tính hỏng thì khách hàng phải mua phần mềm mới chứ không tận dụng được phần mềm từ máy cũ)

Đây là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng muốn tiết kiệm chi phí và muốn tuân thủ bản quyền ngay từ đầu.

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887