Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD Maximize

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Hệ điều hành Windows 8 Professional phiên bản 64 bits, cấp phép theo hình thức OEM

More details

$155.00

Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD <p>Bản này chỉ cài được cho máy tính mới, cho phép hạ cấp xuống các phiên bản thấp hơn như Windows 7 Pro 64 bits</p>
$155.00

Bản này chỉ cài được cho máy tính mới, cho phép hạ cấp xuống các phiên bản thấp hơn như Windows 7 Pro 64 bits

ManufacturersHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887