SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS Xem kích thước đầy đủ

SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS

Agent backup cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chạy trên máy chủ

Xem chi tiết

3DENWZF0-EI1ES

$945.00

SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC EXPRESS BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS <p>Agent backup cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chạy trên máy chủ</p>
$945.00

Agent backup cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chạy trên máy chủ

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887