ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL Xem kích thước đầy đủ

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL

Phần mềm cho phép người dùng sử dụng phần mềm Exchange cài trên máy chủ. Số lượng CAL bằng với số lượng người dùng exchange.

Xem chi tiết

381-04315

$80.00

ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL <p>Phần mềm cho phép người dùng sử dụng phần mềm Exchange cài trên máy chủ. Số lượng CAL bằng với số lượng người dùng exchange.</p>
$80.00

Phần mềm cho phép người dùng sử dụng phần mềm Exchange cài trên máy chủ. Số lượng CAL bằng với số lượng người dùng exchange.

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887