Phần mềm cân Suce Xem kích thước đầy đủ

Phần mềm cân Suce

Đây là sản phẩm giúp đo khối lượng hàng hóa, sau đó tính toán và chuyển kết quả sang các đơn vị đo đếm khác một cách tự động. Các thao tác đòi hỏi phải tính toán, dễ nhầm lần, giờ đây đã được chuyển sang máy tính.

Chi tiết: http://techlinkvn.com/vi/index.php/San-pham-do-Techlink-phat-trien/Giai-phap-can-va-chuyen-doi.html

 

 

Xem chi tiết

$500.00

Phần mềm cân Suce <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 1.2; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 18px; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Các tính năng chính</h2> <ul style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Chuyển đổi đơn vị khối lượng  --&gt; đơn vị khối lượng, chiều dài, cuộn</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Kết nối cân điện tử</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Kết nối máy in <ul style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none;"> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Nhập trực tiếp giá trị đo khối lượng từ bàn phím</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Vẫn dùng được phần mềm cho cân điện tử không kết nối được với máy tính.</li> </ul> </li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Cơ sở dữ liệu: Excel. <ul style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none;"> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Có thể tạo công thức tính, chuyển đổi ngay trong Excel.</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Biểu thức chuyển đổi linh hoạt, dễ đọc</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Dễ thay đổi cập nhật</li> </ul> </li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Hiển thị danh sách <ul style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none;"> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">thông tin của từng lượt cân</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">thông tin tổng cộng theo từng mã vật tư</li> </ul> </li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Thông báo và hướng dẫn trực tiếp trong giao diện</li> </ul> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> </p> <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 1.2; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 21.6px; font-style: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Đối tượng sử dụng</h1> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Bộ sản phẩm SUCe nhằm mục đích đo đếm hàng hóa, vì vậy phù hợp với:</p> <ul style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: #333333; text-transform: none; line-height: 18px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Công việc đếm hàng hóa xuất/nhập kho với số lượng lớn.</li> <li style="background: url('../images/bullet.gif') no-repeat 20px 7px; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px 0px 0px 30px; border: 0px currentColor; border-image: none; line-height: 19.2px; overflow: hidden;">Kiểm tra số lượng hàng hóa có đủ hay không trong quá trình đóng gói thành phẩm </li> </ul>
$500.00

Các tính năng chính

 • Chuyển đổi đơn vị khối lượng  --> đơn vị khối lượng, chiều dài, cuộn
 • Kết nối cân điện tử
 • Kết nối máy in
  • Nhập trực tiếp giá trị đo khối lượng từ bàn phím
  • Vẫn dùng được phần mềm cho cân điện tử không kết nối được với máy tính.
 • Cơ sở dữ liệu: Excel.
  • Có thể tạo công thức tính, chuyển đổi ngay trong Excel.
  • Biểu thức chuyển đổi linh hoạt, dễ đọc
  • Dễ thay đổi cập nhật
 • Hiển thị danh sách
  • thông tin của từng lượt cân
  • thông tin tổng cộng theo từng mã vật tư
 • Thông báo và hướng dẫn trực tiếp trong giao diện

 

Đối tượng sử dụng

Bộ sản phẩm SUCe nhằm mục đích đo đếm hàng hóa, vì vậy phù hợp với:

 • Công việc đếm hàng hóa xuất/nhập kho với số lượng lớn.
 • Kiểm tra số lượng hàng hóa có đủ hay không trong quá trình đóng gói thành phẩm 

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh: 0912.866.887