No picture Xem kích thước đầy đủ

SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Phần mềm SQL Server 2012 phiên bản Enterprise mua theo hình thức cấp phép mở. Số lượng phải mua dựa theo số core của máy chủ. Tối thiểu mua số lượng là 2. Không hạn chế số lượng người dùng truy cập.

Xem chi tiết

7JQ-00257

1 sản phẩm trong kho

Cảnh báo: những sản phẩm cuối cùng trong kho!

$13,500.00

SQLSvrEntCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd <p>Phần mềm SQL Server 2012 phiên bản Enterprise mua theo hình thức cấp phép mở. Số lượng phải mua dựa theo số core của máy chủ. Tối thiểu mua số lượng là 2. Không hạn chế số lượng người dùng truy cập.</p>
$13,500.00

Phần mềm SQL Server 2012 phiên bản Enterprise mua theo hình thức cấp phép mở. Số lượng phải mua dựa theo số core của máy chủ. Tối thiểu mua số lượng là 2. Không hạn chế số lượng người dùng truy cập.

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887