SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd Xem kích thước đầy đủ

SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Phần mềm SQL2012 Standard mua theo hình thức open license, license tính theo server core. Số lượng tối thiểu phải mua là 2. Không hạn chế số lượng người truy cập

Xem chi tiết

7NQ-00219

1 sản phẩm trong kho

$3,500.00

SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd <p>Phần mềm SQL2012 Standard mua theo hình thức open license, license tính theo server core. Số lượng tối thiểu phải mua là 2. Không hạn chế số lượng người truy cập</p>
$3,500.00

Phần mềm SQL2012 Standard mua theo hình thức open license, license tính theo server core. Số lượng tối thiểu phải mua là 2. Không hạn chế số lượng người truy cập

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887