MyUsbonly Standalone Xem kích thước đầy đủ

MyUsbonly Standalone

Phần mềm cấm/cho phép thiết bị truy cập qua cổng USB

Xem chi tiết

1 sản phẩm trong kho

$29.90

MyUsbonly Standalone <p><strong>Các tính năng chính:</strong></p> <p>Bảo vệ thông tin/dữ liệu của hệ thống mạng và máy trạm</p> <p>Chống mất cắp dữ liệu qua các hình thức sao lưu từ USB, ổ cứng cầm tay, ổ quang, thiết bị MP3, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh</p> <p>Cấm sao lưu dữ liệu quan trọng vào ổ USB hoặc ổ quang</p> <p>Chỉ cho phép các thiết bị cắm qua cổng USB đã đăng ký được phép truy cập, các thiết bị chưa đăng ký sẽ bị cấm truy cập</p> <p>Chứa log việc kết nối, ngắt kết nối các thiết bị USB và cái files/thư mục bị sao lưu, sửa đổi và xóa</p> <p>Dễ cài cài đặt và bảo trì</p> <p>Chỉ người có quyền và có mật khẩu mới gỡ được phần mềm</p>
$29.90

Các tính năng chính:

Bảo vệ thông tin/dữ liệu của hệ thống mạng và máy trạm

Chống mất cắp dữ liệu qua các hình thức sao lưu từ USB, ổ cứng cầm tay, ổ quang, thiết bị MP3, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh

Cấm sao lưu dữ liệu quan trọng vào ổ USB hoặc ổ quang

Chỉ cho phép các thiết bị cắm qua cổng USB đã đăng ký được phép truy cập, các thiết bị chưa đăng ký sẽ bị cấm truy cập

Chứa log việc kết nối, ngắt kết nối các thiết bị USB và cái files/thư mục bị sao lưu, sửa đổi và xóa

Dễ cài cài đặt và bảo trì

Chỉ người có quyền và có mật khẩu mới gỡ được phần mềm

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887