WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL Xem kích thước đầy đủ

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

Mua quyền truy cập cho máy trạm vào máy chủ (Client Access License) . Mua kèm với hệ điều hành máy chủ  Windows Server. Số lượng phải mua tương ứng với số lượng máy tính cần truy cập vào máy chủ. Tối thiểu mua 5 bản cho lần mua đầu tiên.

Xem chi tiết

R18-04281

1 sản phẩm trong kho

$36.00

WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL <p>Mua quyền truy cập cho máy trạm vào máy chủ (Client Access License) . Mua kèm với hệ điều hành máy chủ  Windows Server. Số lượng phải mua tương ứng với số lượng máy tính cần truy cập vào máy chủ. Tối thiểu mua 5 bản cho lần mua đầu tiên.</p>
$36.00

Mua quyền truy cập cho máy trạm vào máy chủ (Client Access License) . Mua kèm với hệ điều hành máy chủ  Windows Server. Số lượng phải mua tương ứng với số lượng máy tính cần truy cập vào máy chủ. Tối thiểu mua 5 bản cho lần mua đầu tiên.

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887