WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine Xem kích thước đầy đủ

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

FQC-09478

1 sản phẩm trong kho

$175.00

on sale Giảm giá!

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine <h2><span style="font-size: 12pt; color: #003300;"><strong>Windows 10 Professional – Open License</strong></span></h2> <p>Bộ phần mềm này được cấp phép theo hình thức cấp phép mở ( Open License). Khi mua khách hàng thay bằng vì nhận được đĩa cài và tem bản quyền như hình thức  OEM thì sẽ nhận được e-license từ Microsoft có chứa thông tin đầy đủ về khách hàng, ngày mua và số lượng license khách hàng đã mua.</p> <h3><span style="color: #003300; font-size: 10pt;">Khi nào mua phần mềm này?</span></h3> <p>Nếu khách hàng đã mua máy tính và chưa có bản quyền thì mua theo hình thức này để hợp thức hóa máy tính đang sử dụng hệ điều hành này.</p>
$175.00

Windows 10 Professional – Open License

Bộ phần mềm này được cấp phép theo hình thức cấp phép mở ( Open License). Khi mua khách hàng thay bằng vì nhận được đĩa cài và tem bản quyền như hình thức  OEM thì sẽ nhận được e-license từ Microsoft có chứa thông tin đầy đủ về khách hàng, ngày mua và số lượng license khách hàng đã mua.

Khi nào mua phần mềm này?

Nếu khách hàng đã mua máy tính và chưa có bản quyền thì mua theo hình thức này để hợp thức hóa máy tính đang sử dụng hệ điều hành này.

Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887