THỜI GIAN ÁP DỤNG TỪ 2/6-30/7/2015


Get2legal

-    GGWA

2.5% off

-    Office Standard

-    Office Professional Plus

2.5% off

Combo:

-    Windows Server Standard with 5 Windows Server CALS

Or

-    Windows Server Datacenter with 5 Windows Server CALS

 

2.5% off

                                                                              Office 365

-    Office 365 Business

-   Office 365 Business Essentials

-   Office 365 Business Premium

 

10%

Điều kiện chương trình:

  • Đối tượng khách hàng: SMB, CA, EPG Commercial – Theo định nghĩa của Microsoft
  • License áp dụng: Open License từ 1-249 licenses

 

 


Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887