Chính Sách Cấp Phép Sử Dụng Bản Quyền Các Sản Phẩm Của Symantec

Ngoại từ các sản phẩm dành cho cá nhân như Norton Antivirus, Internet Seciruty, Shost, và 360... Symantec không bán các sản phẩm fullbox cho: Symantec Endpoint Protection, Backup, Cloud,... mà cung cấp sản phẩm theo dạng License (Giấp phép sử dụng) cho khách hàng. 

Giấy phép bản quyền mở (OLP- Open License Paper) là giấy phép được hãng sản xuất cung cấp cho khách hàng cuối (sử dụng) theo dạng giấy chứng nhận (trên giấy có ghi rõ tên đơn vị mua, ngày cấp phép , hạn dùng và số license được sử dụng)

Giấy phép này tương đương và đồng nhất bộ cài với dạng đóng gói Fullpack. (chỉ khác nhau về mặt HÌNH THỨC)

Về cơ bản: các phiên bản dành cho doanh nghiệp không được đóng gói sẵn vì hệ thống máy chủ nhà sản xuất sẽ không lưu được thông tin khách hàng-yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ và gia hạn giấy phép về sau khi hết hạn. 


Giấy chứng nhận License được hãng Symantec cung cấp cho khách hàng

Thời gian cung cấp sản phẩm theo quy trình như sau:

  • Trong vòng 03-05 ngày làm việc, 01 license key (e-license) sẽ được gửi về email của khách hàng kể từ ngày order. KH tiến hành sử dụng License này để cài đặt và kích hoạt trước.
  • Symantec sẽ gửi giấy phép bản quyền về cho khách hàng sau 15-21 ngày kể từ ngày order trên hệ thống của Reseller và nhà phân phối.
  • Symantec chỉ bán sản phẩm đóng gói cho dòng cá nhân PC/Laptop : Norton Antivirus, Internet Security, Ghost, 360.

Symantec cấp phép cho từng đối tượng riêng biệt như: Doanh nghiệp, Chính phủ, Giáo dục....Mỗi đối tượng có chính sách cấp phép khác nhau.

Symantec tính licence theo band, mỗi band tương ứng với số lượng licence cụ thể.

Ví dụ: Chính sách cấp phép cho Doanh nghiệp

 

Band Levels

Minimum Quantities

 Band S

   1

 Band A

   1-24

 Band B

   25-49

 Band C

   50-99

 Band D

  100-249

 Band E

  250-499

 Band F

  500+


 


Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887