Các hình thức cấp phép sử dụng phần mềm của  Autodesk dành cho khách hàng như sau:

Stand- Alone :Áp dụng đối với cá nhân hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ với một số lượng cụ thể mà bạn cần.

Network License : Đối với doanh nghiệp có nhiều người dùng,muốn tiết kiệm chi phí, muốn quản lý license tập trung.

Rental Licenses : Giấy phép phần mềm Autodesk trên cơ sở ngắn hạn cho một  số người sử dụng cụ thể.Hình thức này không phổ biến ở Việt Nam

1. Stand Alone Licenses

Phần mềm cấp theo dạng hộp, thích hợp  cho các cá nhân hoặc công ty có nhu cầu không nhiều đối với phần mềm này.

 2. Network Licenses

Giấy phép mạng -  áp dụng cho các tổ chức lớn  khi đòi hỏi phải có nhiều cá nhân truy cập và sử dụng phần mềm Autodesk từ nhiều địa điểm khác nhau.

Giấy phép mạng - sử dụng một máy chủ để quản lý License. Mua theo dạng network license, người sử dụng sẽ không bị hạn chế về số lượng máy sẽ cài đặt sản phẩm. Cách tính license này rất hữu ích đối với các doanh nghiệp đồng thời sử dụng nhiều sản phẩm của Autodesk và người quản trị cần công cụ theo dõi, quản lý tập trung. Theo cách này, mỗi khi một máy bắt đầu chạy một sản phẩm của Autodesk thì máy chủ quản lý license sẽ tăng bộ đếm lên 1, nếu bộ đếm bằng số lượng license đã mua thì những người sử dụng còn lại trong hệ thống không được phép chạy thêm nữa. Ngược lại, khi người dùng tắt ứng dụng thì bộ đếm sẽ tự động giảm đi 1.

 


Nhà sản xuấtHỗ trợ trực tuyến

    Kinh doanh: 0912.866.887